PROJEKTY I PROGRAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

…co zrobić by w przyszłości nasze dzieci potrafiły okazać serce oraz by umiały nieść pomoc słabszym i potrzebującym , by wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi ? co zrobić by dostrzegły drugą osobę?... 
 
 „EDUKACJA JEST NAJPOTĘŻNIEJSZĄ BRONIĄ, KTÓREJ MOŻEMY UŻYĆ, ABY ZMIENIĆ ŚWIAT” dlatego też nasze Przedszkole bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podjęte przez nas działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych...),integrują środowisko. Poszerzają  zainteresowania dzieci, dbają o bezpieczeństwo, promują  zdrowie oraz uwrażliwiają na piękno i konieczność ochrony przyrody. Uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim uczą tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej, że "praca" dla innych uczy nas wszystkich pokory wobec życia.
 
…najistotniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to czas i obecność. Dając obecność, dajemy coś własnego i możemy poświęcić się osobie, która w potrzebie żyje obok nas… 

NA TROPIE LITER

31
Projekt, który ma za zadanie 
POPRZEZ ZABAWĘ wspomagać w przygotowaniu do nauki czytania i pisania w przedszkolu.

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

8
NASZE PRZEDSZKOLE W TYM ROKU SZKOLNYM BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ  
,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ” to program edukacyjny, którego adresatem są szkoły, przedszkola…a także rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

7
 
W roku szkolnym 2018/2019 nasze Przedszkole przystąpiło do: MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" 
Drodzy Rodzice!
Codzienne czytanie dziecku rozwija go emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny potencjał rozwijania jego osobowości i charakteru. Czytanie to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia naszych dzieci. Zachęcanie do czytania poznawania nowych bohaterów literackich, wprowadzanie w świat marzeń, literatury. Wyzwalanie dziecięcych emocji jest najważniejszym z zadań rodziców i nauczycieli wobec dziecka
Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC przy współpracy miesięcznika Bliżej Przedszkola, z którym również współpracuje nasze Przedszkole.
Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

BLIŻEJ PIESKA

6
"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" – 
to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt.
 
W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo - a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą, zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi. Dlatego przedszkolaki z naszego przedszkola przystąpiły do projektu edukacyjnego "BLIŻEJ PIESKA", w ramach którego uczyły się najważniejszych treści dotyczących zachowania ludzi wobec zwierząt oraz sprawowania nad nimi odpowiedzialnej opieki.W przedszkolu zorganizowana została również zbiórka karm, kocy, ręczników i innych potrzebnych akcesoriów na rzecz  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w CELESTYNOWIE
Chcemy, aby takie akcje miały regularną kontynuację, bowiem tylko stała pomoc ma jakikolwiek sens. Już teraz serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy wsparli naszą akcję. Zachęcamy również do adopcji zwierząt ze schroniska. Zawsze możemy podarować żywej istocie wspaniałe, wolne od krat - kochające życie.