SZANOWNI PAŃSTWO !

OD DNIA 18.05.2020. PRZEDSZKOLE NR 107 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” PRACUJE W GODZ.  07.00 - 17.00 I PEŁNI FUNKCJĘ OPIEKUŃCZĄ.

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ DZIECI:

 • pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych
 • pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19
 • obydwojga rodziców, którzy pracują

RODZIC PRZED POSŁANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA POWINIEN PAMIĘTAĆ!!!

 1. Najważniejsze jest to, aby dziecko było ZDROWE – bez objawów chorobowych.To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać;
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie przez osoby zdrowe,
 3. NIE należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  
 • niepodawanie ręki na powitanie, 
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 
 • zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. 

 1. wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek, przytulanek. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki muszą zostać w domu;
 2. jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola;
 3. w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia;

PROSZĘ BEZWZGLĘDNIE PRZEMYŚLEĆ SWOJĄ DECYZJĘ ZWRACAJĄC UWAGĘ NA BEZPIECZEŃSTWO SWOICH DZIECI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA 

Uwaga ! Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia - Przedszkole Nr 107 „Bajkowe Przedszkole” pracuje zdalnie do 24 maja 2020r.