INFORMACJA DLA RODZICÓW - OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

Szanowni Państwo,
 
prosimy o zapoznanie się z Procedurami przekazanymi przez m.st Warszawę oraz Organizacją i zasadami obowiązującymi 
w Przedszkolu Nr 107 " Bajkowe Przedszkole"  w okresie zagrożenia epidemicznego od dnia 18 maja 2020 r.
 
Procedura organizacji opieki - plik do pobrania
Procedura podejrzenia zakażenia - plik do pobrania
Procedura postępowania prewencyjnego - plik do pobrania
Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego - plik do pobrania
Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego - plik do pobrania
 
ZAŁĄCZNIKI:
Poniżej zamieszczamy do pobrania przez Państwa :
1. druk - oświadczenia dla Rodziców dotyczący zapoznania się z w/w procedurami  - plik do pobrania
2. druk - oświadczenie dla Rodziców o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii - plik do pobrania